ขั้นตอนทำรายการ (Guidance)
 
1. บันทึกเลขประจำตัวประชาชน
2. กดปุ่มตกลงเพื่อบันทึกรายการ

1. Enter identification no.
2. Click “OK” to confirm order.
 
   
ลงทะเบียนบัตรของขวัญ (Register gift card)
 
 
ระบุเลขประจำตัวประชาชนที่ต้องการลงทะเบียนบัตรของขวัญ (Enter identification no.)
เลขประจำตัวประชาชน (Identification no.)    *