ขั้นตอนทำรายการ (Guidance)
 
1. กรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย *
ให้ครบ
2. คลิกที่ปุ่ม "ตกลง"
หมายเหตุ
ระบบจะส่งรหัสผ่านของท่านไป
ยัง E Mail Address ที่ท่านระบุ

1. Required field (*) cannot be left blank.
2. Click “OK” to confirm changing your password.
Note
The new password will be sent to the specified email address.
 
   
การขอรหัสผ่านใหม่
 
 
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 
รหัสผู้ใช้งาน (Username)    * 
* ไม่ต้องใส่คำนำหน้า (Not required prefix)
ชื่อ (Name)   *  นามสกุล (Last name)  *
หมายเลขบัตร (ID No.)    *
E Mail Address   *